Tinga
Tinga Spixidixi
129 photos
Info
LocationGibraltar Cameras DiMAGE A2
E15i
iPhone 4S
var tvungen att lägga upp den med =P 
March 15, 2006
Eniglt en udnreösnknig på ett Egnelkst univreisett så kan man srkvia bkoestvär i vliekn ornding som hlest och det går ednå att lsäa då hjrnäan upfpatatr odret så lnäge fösrta och sitsa bkostaevn är på rtät palts. Dttea breor på att vi itne lsäer vrjae bkotsav för sej uatn odret som hleteht.

(UP)
Feedback